I løpet av de drøye to tiårene etter tusenårsskiftet har nye begreper fått innpass i norsk arbeidsliv, sterkt påvirket av globaliseringa som har skjedd innenfor alle typer virksomhet og økonomi. Der man før hadde en personalsjef, er det nå en HR-sjef eller HR-direktør. Men hva er nå egentlig HR?

Forkortelsen står for Human Resources, menneskelige ressurser på norsk. Som begrep i arbeidslivet kom dette som så mye annet fra USA. Begrepet er ikke fast definert, en kort og nøytral framstilling kan formuleres slik: HR er alle prosessene i en virksomhet som handler om de ansatte, det er de som er de menneskelige ressursene.

Men et sentralt spørsmål blir alltid stående: hvordan gjennomføres disse prosessene, og hvem har makt og innflytelse over dem?

Forskning viser at den norske samarbeidsmodellen er under press og at HR i stedet for samarbeid møter de ansatte med krav om større effektivitet og kontrollsystemer. Enkelte HR-systemer individualiserer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, samtidig som det representative systemet med tillitsvalgte og verneombud til en viss grad skyves ut på sidelinja.

Hvilken forståelse og bevissthet om HR finnes i vårt lokale arbeidsliv?

Spørsmålet er relevant ikke bare for arbeidsgivere og tillitsvalgte for de ansatte, men også for folkevalgte i kommunestyrene. Undersøkelser som blant andre Norsk Gallup har gjennomført, viser at nærmere halvparten av folkevalgte i norske kommunestyrer ikke kjenner arbeidsgiveransvaret de sitter med, enda færre har noe godt begrep om hva HR er.

Rødt Sømna og Rødt Brønnøy inviterer til møter med innledning og debatt om HR. Første møte finner sted i Vik i kinosalen på Sømnasenteret mandag 30. januar. Påfølgende tirsdag arrangeres møte i kinosalen i Brønnøy rådhus. Begge møtene avholdes på kveldstid for at flest mulig skal få anledning til å delta.

Innleder på begge møtene er Stein Stugu. Han har 30 års erfaring som ansatt, tillitsvalgt og medlem av styret i Orkla og Ringnes, og har siden 2005 jobbet som rådgiver i De Facto – kunnskapssenter for fagorganiserte.

Spesielt inviterte til møtene er faglig tillitsvalgte, arbeidsgivere, administrative ledere og folkevalgte i kommunene. Forøvrig er møtene åpne for enhver som er interessert.

Viktor Stein, leder for Rødt Sømna

Marianne Nielsen, leder for Rødt Brønnøy