Nordland Bonde- og Småbrukarlag støtter reindriftssamene på Fosen Norske Samers Riksforbund Nourat, Natur og Ungdom, og alle andre som har demonstrert mot menneskerettighetsbruddet på Fosen fortjener en stor takk.

At regjeringen har vært handlingslammet i mer enn 500 dager, etter at Høyesterett i storkammer erklærte vindkraftkonsesjonene ugyldige, er sterkt kritikkverdig. Det har eskalert konflikten, og skapt mistillit til rettsstaten. Å kreve at en høyesterettsdom blir etterlevd av staten er på ingen måte kontroversielt, og det faktum at regjeringen brukte flere dager under massivt press på å i det hele tatt innrømme det som Høyesterett har slått fast – at det foregår et menneskerettighetsbrudd på Fosen, er så alvorlig at det knapt kan overdrives. At Statsminister Jonas Gahr Støre nå har kommet med en unnskyldning til reindriftssamene, gir håp om at regjeringen nå vil ta konsekvens av Høyesteretts dom.

Nordland Bonde- og Småbrukarlag støtter reindriftsutøverne på Fosen sin kamp for retten til kulturutøvelse og beiteland. Vi forventer at staten og regjeringen umiddelbart gjør opp for den store uretten og overgrepene som er begått, og begynner arbeidet med å rive vindturbinene og restaurere beitene på Fosen.

Baajh vaeride åårodh!

La fjellan leve!

Bernt Skarstad, leder

Rakel Nystabakk, nestleder

Angelica Svarto Olaug Olsen

Kjersti Bergquist