Driftsstyre I gikk inn for prøveordning med skjenkestopp klokken to i Brønnøy. Saken er ikke endelig vedtatt, men det kan gå mot skjenkestopp én time før. Innskrenkningen vil sannsynligvis føre til at det drikkes mindre og dermed til noe mindre bråk. Spørsmålet er imidlertid hvor stort problem festbråk egentlig er i Brønnøy og hva man mister på veien.

De nedslående meldingene fra sentrum har nemlig stått i kø i sommer: Ett konditori, to klesbutikker og ett hotell er lagt ned. I denne situasjonen er det gledelig å se at Kred satser i en tøff bransje. Det tidligere Cubus-bygget blir med sin publikumskapasitet det nærmeste vi kommer det kulturhuset som vi en gang håpet på. Kred er også byens fremste sted for musikk og sørger for at man kan oppleve artister året rundt – ikke bare i Rootsuka. Utestedet påpeker i sin høringsuttalelse at omsetningen på tampen av natta bidrar til å gjøre dette liv laga.

På det grunnlaget virker det som om politikerne i sin iver etter å «beskytte folk mot seg selv», som rådmannen så treffende sier, tar fram litt for sterk medisin uten å tenke på bivirkningene. Problemet i Brønnøysund sentrum er ikke at det er for mange tilbud, snarere for få. Da er det ikke rett tid for å gjøre forholdene vanskeligere for de som sørger for at det finnes et uteliv og et musikktilbud.

Matti Riesto