Drøyt tre år etter at de ble anlagt har ingen bygget på tomtene på Biskopholmen. Området ble anlagt som svar på kravet om at fiskerne trengte skikkelige forhold, men pris og strenge krav til bruken av dem har bidratt til at ingen har etablert seg der.

Nå er det naturligvis positivt at området fortsatt er fullt av muligheter, men det er samtidig galt når en fisker som Odd Terje Dybos, som har kontrakt på tomter, ikke ser seg råd til å satse i området. Han har et poeng når han sammenligner prisen og reglene med de som etablerer seg på Gårdsøya – Biskopholmen er dyrere og mindre fleksibelt.

Prisen er som den er, det er nedlagt et skikkelig arbeid. Her bør kommune og fiskeribransje sette seg ned sammen og se på om det kan løsnes på regelverket, slik at området kan brukes til flerbruksdrift, en kombinasjon av fiske, turisme og offshorerelatert virksomhet.

Kommunen påpeker at de har tilbudt tomter til leie, men det er opplagt at ingen vil investere i den type bygningsmasse som kreves på en leid tomt. Plansjefen sier at man må prøve seg fram. Det er helt riktig. De siste årene har man prøvd– og feilet. Nå gjelder det å få til løsninger som kan få det til å spire i steinørkenen på Biskopholmen. Moloer, tomter, vann og avløp; mye bra arbeid er gjort. Nå må vi få noen til å ta det i bruk.

Matti Riesto