Det har vært mye omtale av en eggprodusent som fikk betalt 2.000 kroner for 7.300 høner som han leverte til slakteriet. Hønene som individer blir glemt. Det er ingen fokus på den uretten de opplever fra fødsel til død.

Hønas verdi måles ut fra det hun er verdt som «produksjonsenhet». Egenverdien hennes ble hun strippet for i det øyeblikket hun kom til verden.

Kyllingene klekkes maskinelt og vokser opp uten mor. Hanekyllingene kvernes levende, mens hønekyllingene sendes til oppdrettere og senere til eggprodusenter. Hønene som sendes til slakteri må gjennom pakking og transport tre ganger i løpet av sitt korte liv, den siste gangen i en tilstand der de aldri skulle vært transportert.

Halvannet år gamle er hønene utslitte, selv om de fortsatt er unghøner. Mange har beinskjørhet. Høna mister 2 gram kalsium for hvert egg hun legger, og hun bruker 30 ganger kroppsinnholdet av kalsium på eggproduksjonen. En dansk undersøkelse viser at 85 prosent av hønene har kjølbeinsbrudd - en følge av produksjonspresset. En annen vanlig lidelse er egglederbetennelse med påfølgende bukhinnebetennelse.

3,5 millioner høner avlives årlig. De fleste gasses på gården, enten i huset eller i containere. En container på 2 m3 kan fylles med inntil 500 høner før gassen skrus på. Videodokumentasjon fra Australia viser hvordan hønene ligger oppå hverandre i hauger og skriker mens de langsomt kveles av gassen.

En enda verre skjebne møter de rundt 250.000 hønene som årlig sendes til slakteri. I en flokk på inntil 7500 høner vil mange av dem være beinskjøre, ha kjølbeinsbrudd eller egglederbetennelse. Høner med beinskjørhet påføres store smerter når de håndteres og pakkes i forbindelse med transport og slakting.

Hønene er omtrent glemt i den etiske debatten om industrielt dyrehold, selv om ingen industri er mer industrialisert enn eggindustrien og ingen dyr er hardere utnyttet enn hønene. Forskning viser at høner er høyt utviklede, intelligente og følsomme dyr med kommunikasjonsevner på nivå med enkelte primater. Det gjør det enda mer kritikkverdig at de behandles som objekter.

Saken om hønene som ble verdsatt til under 2.000 kroner handler om mye mer enn penger. Det handler om hvordan vi verdsetter dyrene som individer og hvordan vi behandler dem. Den saken levner oss liten ære.

Jenny Rolness

Dyrenes Rett