IOGT Sør-Helgeland hadde årsmøte i Brønnøysund torsdag 12. januar. Leder av IOGT Region Midt-Norge Per-Arne Lillebø var til stede. Regionen omfatter Helgeland, Trøndelag og Møre. På møtet fortalte Lillebø om IOGT sine aksjoner og om arbeidet for å redusere de skadelige følgene av alkoholkonsumet. Han sa over alt ser vi personer som sliter med rus. Dette er en utfordring for oss. Barn lærer av sine foreldre, og venner påvirker hverandre. Alle vokser vi inn i en måte å bruke rusmidler på som er vanlig i det miljøet vi er en del av. Alkoholvanene smitter.

Det er viktig å skape færre drikkesituasjoner og få flere til å la være å drikke alkohol. 18 prosent av landets voksne befolkning drikker ikke alkohol, og mange flere velger å ikke drikke alkohol når de er sammen med barn. Ved å ha et bevisst forhold til alkoholbruk påvirker vi dem som er rundt oss. Gjennom IOGT kan vi påvirke samfunnet – både opinionen og politikerne.

Deretter holdt Magnar Solbakk et kåseri han hadde kalt "Det gode liv". Han fortalte om sine erfaringer og om sitt skriv "Hornsveten og andre signalbål" i Brønnøysunds historie. Han fortalte om og viste bilder fra vardenettverket rundt Brønnøysund. Det var sist operativt under Napoleonskrigen. I tillegg viste han bilde fra IOGTs gamle barnelosje på Mosheim i Brønnøy, Barnelosje Veten. Bildet, som var tatt i 1926, var av medlemmene i barnelosjen.

Ellers ble det videre arbeidet i IOGT Sør-Helgeland drøftet.

Etter årsmøtet er Magnar Solbakk kontaktperson for IOGT Sør-Helgeland. Sammen med seg i styret har han Einar Magne Nilsen Ansnes, Liv Arnhild Lind og Wiggo Klausmark.

Før årsmøtet hadde regionleder Per Arne Lillebø og regionstyremedlem Tor Martin Flø Gustad sammen med lokale IOGT-medlemmer stand på Havnesenteret i Brønnøysund. Der ble det orientert om IOGT sitt arbeid, og det ble vervet nye medlemmer.

John Almendingen

Leder av IOGT Område Helgeland