50 % utslippskutt innen 2030. Det var målet det påtroppende fylkesrådet, bestående av Ap, Sp, SV og KrF, satte seg i sin politiske plattform høsten 2019.

Det skulle ikke gå mange dagene før fylkesrådet måtte lete frem korrekturlakken. Rådet hadde nemlig glemt at et bredt flertall i fylkestinget, bare måneder i forveien, hadde vedtatt et mer ambisiøst mål om 60 % kutt.

Etter den litt pinlige snublingen på startstreken har fylkesrådet heller ikke lyktes med å finne flyten utover i perioden. I Nordland går utslippene opp, både fra fylket som helhet og fylkeskommunen selv. Faktisk har fylkeskommunen nå økt sine egne utslipp to år på rad.

Skal politikerne lykkes med å få folk, bedrifter og kommuner med på klimadugnaden, bør vi ha mot til å erkjenne at utviklingen går feil vei. Opplevelsen så langt er at økte utslipp ties i hjel. Mens klimaråd Christian Torset (SV) har fått juble i media når utslippene går ned, unnlater både fylkesråd og partienes listetopper ved valget å nevne de siste årenes utslippsøkninger.

Miljøpartiet De Grønne har hele tiden påpekt at klimatiltakene fylkesrådet foreslår, ikke er nok til å nå målene som er satt av fylkestinget. Utgangspunktet vårt er at hensynet til klima og natur må være ei ramme rundt all politikk, slik regjeringen sier det så fint i Hurdalsplattformen.

Den grønne omstillingen byr på store utfordringer, men også store muligheter for mer inkluderende lokalsamfunn, et mer konkurransedyktig næringsliv og bedre folkehelse. I tillegg har vi folkevalgte en forpliktelse til å ta gode valg i dag som ikke reduserer mulighetene til å leve gode, frie og trygge liv i morgen.

Derfor kan ikke den store avstanden mellom mål og resultater løses ved å senke ambisjonene. De neste fire årene må svaret være å gire opp innsatsen.

Håkon Møller

Førstekandidat til Nordland fylkesting for Miljøpartiet De Grønne