De neste årene blir svært viktige for Brønnøy kommune. Slik Høyre vurderer det, så får vi enten en utflating/stagnasjon både i befolkning og verdiskaping. Eller som vi håper og tror på; vekst og utvikling.

Høyre jobber målrettet for at Brønnøy skal bli en JA-kommune der Brønnøy vokser og vi har flere større næringer enn offentlig sektor og service/handel. Vi trenger flere som har skitt under neglene, om vi kan spissformulere det slik.

I vedtatt næringsplan er havbruk et av de aller viktigste vekstområdene, der nærhet til havet gir store muligheter.

Planene om landbasert anlegg for oppdrett på Toftøya er særdeles viktige for oss, og Høyre har tidligere gitt vår fulle støtte til etablering både på Toftøya og Gåsholman. Vi er privilegerte som har et så fremoverlent næringsliv på Toft som tør å tenke stort og som har gjennomføringskraft!

Toftøya utbygd i full skala gir mellom 200-300 nye jobber, eller ca. halve Brønnøysundregistrene om vi bruker det som målestokk. SINTEF har gjennomført en analyse der de beregner mellom 900-1000 nye innbyggere som følge av investeringen. Så kommer ringvirkningene knyttet til tjenestekjøp i lokalt næringsliv fra utbygger og indirekte fra nye brønnøyværinger.

For kommunen er dette av stor økonomisk betydning. Her snakker vi mange titalls millioner i friske inntekter fra Havbruksfondet, frie inntekter fra staten som følge av nye innbyggere, eiendomsskatt fra næringsbygg/anlegg, skatteinntekter fra nye innbyggere, eiendomsskatt fra nye boliger, etc.

Etter noen år med befolkningsnedgang, så ser vi dette som en unik mulighet for Brønnøy. I stedet for bekymringer rundt færre barn, flere eldre og budsjettkutt så vil vi heller ligge nattevåken med uro for manglende boligtomter, fulle barnehager og skoler.

Tenk hvor godt det er å kunne jobbe med slike vekstutfordringer! Se at det blir "lys i husan" og nye lys i nye hus!

Lokalavisen ser ikke hvilke muligheter som ligger i Toftøya og Gåsholman. I stedet ligger fokus på habilitet, hekkende fugler, kalkholdig grunn og sjeldne sopptyper. For den jevne avisleser så kan det virke som om BA kjører en kampanje mot utbygging på Toftøya og Gåsholman.

Nå setter avisen sin egen frie agenda, men det ville vært interessant om vekstmulighetene som følge av 900-1000 nye innbyggere ble belyst.

Rune Moe

Partileder

Brønnøy Høyre