Mandag er 1. mai, gratulerer med dagen kamerater!

Kamerater – et litt fremmed ord å bruke for mange av oss, om mennesker vi ikke kjenner. Men når vi kjemper sammen for frihet, likhet og solidaritet, da er vi kamerater. Det er i felleskap vi kjemper, det er i fellesskap vi finner løsninger. Det er i fellesskapet, kollektivets kraft ligger. «Syng høyt kamerater og la meg få høre, at dere står sammen med meg» (Stein Ove Berg).

Vi som er organisert i fagbevegelsen kjemper sammen for rettigheter og lønn. 16. mai brøt LO forhandlingene med NHO og gikk til streik i et mellomoppgjør. Det har ikke skjedd siden 2. verdenskrig. Frontfaget streiket ikke bare for seg selv, men for alle arbeidstakere i Norge. Resultatet deres legger rammen for lønnsoppgjøret i andre sektorer og får konsekvenser for oss alle. Oss alle / Kamerater – Fellesskapets kollektive kraft – Vi skal løfte hele laget, sammen!

Vi i FO, fagforeningen for sosialarbeidere, mener at et trygt arbeidsliv og en rettferdig fordeling bidrar til å skape et godt samfunn for alle. Våre medlemmer står opp for trygghet, hver eneste dag vi går på jobb for velferdsstatens førstelinje. Vi sosialarbeidere har en unik kompetanse og et enormt ansvar. Kompetansen vår må vedsettes høyere enn i dag, og det må vi se også på lønnslippen.

Vi har kjempet sammen og vi skal fortsette å kjempe sammen. Vi er en bevegelse og vi er i bevegelse. Vi er kamerater – vi er større, sterkere, sammen.

Gunhild Holthe

Fylkesleder FO Nordland