Rekefiskere fortrenges fra rekefeltene av oppdrett

foto