Organisasjonen Icomos er bekymret for verdensarvstatusen på Vega. President Marianne Knutsen i Icomos Norge sier i intervju at hun er bekymret for at verdensarvstatusen er truet av oppdrettsetableringene ved Vega. Det er sjelden kost at Icomos henvender seg direkte til Unesco, slik de har gjort her. Normalt er organisasjonen, som består av fagfolk på kulturminneområdet, rådgivende for Unesco.

Dermed er det spilt nok et kort i kampen som nå foregår mellom ulike grupperinger om hvordan Vegas verdensarv skal forvaltes og hva som skal tillates av oppdrettsaktivitet. Det mobiliseres og letes etter sannhetsvitner på begge sider etter Sweco-rapportens advarsel om at oppdrettsanlegg bryter med verdensarvverdiene. Marine Harvest og Nove Sea har søkt om nye oppdrettsanlegg ved Hysvær og Søla, så det ligger penger og arbeidsplasser i potten.

I forrige ukes møte i Brønnøysund lyttet fylkesråd for næring Mona Fagerås til begge parter, og hun sier etter møtet at alle parter er enige om at oppdrett og verdensarv kan forenes. Med sin henvisning til fiskeriministerens mål om økt oppdrett går fylkesråden langt i å antyde at det blir ja til opprett ved Søla og Hysvær. Samtidig sier hun at saken må behandles politisk.

Mennesket har til alle tider høstet av naturen og kultivert den. Verdensarvstatusen hviler på dette samspillet, og det skal ikke bety at Vega blir et levende museum. Men oppdrettsnæringen må vokse videre med utgangspunkt i det hensynsfulle samspillet med naturen som verdensarven tar utgangspunkt i. Og det går, som Sweco-rapporten påpekte, en grense for hvor mye man kan endre landskapets form og utseende i et verdensarvområde.

Man kan mobilisere eksperter på begge sider, men til sjuende og sist handler dette om politisk vilje. Fylkesråden påpeker at verdensarvstatusen ikke er en vernestatus. Det er riktig, men både Hysvær og Søla ligger både innenfor verdensarområdet og naturvernområdet på Vega. Begge lokasjonene er med andre ord midt i hjertet av verdensarvområdet og i et naturvernområde. Derfor bør man, av hensyn til verdensarvprosjektets omdømme, unngå å legge oppdrett dit og heller se på andre lokasjoner. En viss oppdrett bør det være rom for i et Vega som alltid har levd av havet, men det bør unngås å legge den i verdensarvens "aller helligste".