Per-Gunnar Kung Skotåm er en av flere politikere fra partiet Rødt som er blitt kritisert for å være tilknyttet nettavisen Steigan.no. Som et svar har han nå valgt å beholde sitt aksjeeierskap og styreverv i firmaet som står bak utgivelsen av avisen, mens han har trukket seg fra Rødts landsstyre og partiets internasjonale utvalg. Skotåm er fortsatt gruppeleder for Rødt i Nordland på fylkestinget og sitter i formannskapet i Fauske kommune.

Fra lokale partikolleger får Skotåm de beste skussmål som politiker og menneske. Men det er ikke det saken handler om. Den handler om hvor nært en sentral Rødt-politiker skal være knyttet til Steigan.no, og hvilken betydning det skal ha for Skotåms rolle i partiet. Han er ikke redaktør for Steigan.no, men det kan ikke være tvil om at han som aksjeeier og styreleder i selskapet bidrar til å gi det legitimitet. På samme måte som andre politikere blir Skotåm målt opp mot dette. Enhver folkevalgt som eier aksjer eller har verv i omdiskuterte selskaper må forvente at dette blir problematisert.

Kjernespørsmålet her er om Steigan.no er noe en folkevalgt politiker bør eller vil knyttes til. Nettstedet er en del av mediemangfoldet, det er ingen som har foreslått å legge det ned. Spørsmålet er om en folkevalgt skal stille seg bak det. Steigan.no slipper til mange kilder som ellers ikke kommer til orde. Men det har sine følger. Mye av det som kommer fram er ikke faktasjekket på samme måte som journalistikken i tradisjonelle medier. Både i vaksinedebatten og i debatten rundt Ukraina-krigen er nettstedet anklaget for å publisere usannheter, halvsannheter og konspirasjonsteorier. I vår tid, med kamp om sannheten, må man spørre seg om dette er noe man vil stille seg bak. Faktasjekkere har funnet ut at Steigan.no er den største sprederen av russisk-kontrollert innhold angående krigen i Ukraina. Det er Steigans eget valg, så er det opp til andre om de vil bygge opp om dette.

Skotåm har nå tatt sitt valg. Han har sagt fra seg flere verv i eget parti for å kunne fortsette som styreleder for selskapet som eier Steigan.no. Værhane kan ingen kalle ham. Men han sender med dette ut et signal om at i valget mellom tillitsverv i eget parti og Steigan.no, så velger han det sistnevnte. Dermed har han valgt bort et parti som de siste årene har greid å fjerne seg fra sine totalitære røtter i AKP til fordel for et nettsted som drives av en tidligere AKP-leder og sprer halvsannheter og dårlig kildesjekket materiale. Det står Skotåm fritt til å gjøre, men det er et verdivalg, og noe velgerne bør merke seg.