Svar til  SWECOs Rapport : Tomteutredning for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn

foto