Dersom noen lurer på hvorfor Senterpartiet gjør det godt på meningsmålingene, så trenger de ikke se lenger enn til forslaget som nå luftes om at utstedelse av pass i Brønnøysund flyttes til Mosjøen. Makan til distriktsfiendtlig forslag fjernt fra sunn fornuft skal man lete lenge etter.

Fakta taler for seg: Det tar en hel arbeidsdag for sørhelgelendinger å reise fram og tilbake til Mosjøen. Dersom man er avhengig av kollektivtrafikk er det med utgangspunkt Vega rett og slett ikke mulig å gjennomføre reisen uten overnatting.

Årlig utstedes rundt 1.200 pass i Brønnøysund. Det sier seg selv at det er dårlig samfunnsøkonomi at alle som får nytt pass må reise til Mosjøen eller Trondheim. Forslaget vil også gjelde Sandnessjøen, dermed er det mange helgelendinger som må bruke tid og penger på en tjeneste som vi unektelig trenger lokalt.

Motstanden på Helgeland er naturlig nok massiv, uavhengig av partifarge. 17 ordførere, naturligvis inkludert alle på Sør-Helgeland, har skrevet under på oppropet mot forslaget. Også lensmann Roger Stangnes sier i sin høringsuttalelse at han er bekymret for tilbudet til sørhelgelendingene. Allerede i dag må lokale flyktninger reise med ledsager til Mosjøen for å få id-kort.

Forslag som dette går ut over livskvaliteten til svært mange, og de pengene som eventuelt spares på et politibudsjett blir betalt dyrt i reiseutgifter og i fravær fra jobb. Politikere og politibyråkrati kan skylde på hverandre, men til syvende og sist er det politikerne som bestemmer, og her er det bare ett resultat som er godt nok: Passforslaget hører hjemme i papirkurven.