Ei kuttliste full av etiske dilemmaer.

De mest sårbare brukerne blir enda litt svakere. De travleste ansatte skal vi tyne enda litt hardere. Det siste gratistilbudet i hele vide verden – og som åpner hele viden verden – legges ned. Bibliotekaren i Velfjords snart 200 år gamle bibliotek skal ut.

Flere i Velfjord vil nå ikke rope så høyt om denne saken, fordi de andre kuttene på lista er så helselause, rystende, dødelige for kommunen. Og fordi vi var så «heldige» å beholde ungdomsskola.

Jeg vil bare gjøre en ting klart. Vi som bor her i kommunen – vi skal fortsette å gjøre vår fordømte plikt. Og den er å rope. Og kjempe for den, de og det vi har vi kjært, og for den vi mener trenger det. For barnet vårt, naturen, for vår blåmerkede nabo, for yrkesgrupper, dyr, syke mødre, hus, kulturtilbud, pengeboka vår, og hva enn som er viktig for oss. Og dere – kjære politikere, direktører og ledere – dere skal ikke ta dette personlig, men gjøre deres fordømte plikt. Som er å viderebringe budskapet, og kjempe for oss! Dere er våre tillitsvalgte. Allier dere! Kjemp for Brønnøy, Velfjord, distriktene og landet. Si nei! Vi skal ikke legge ned krisesentre, bibliotek, skoler, avdelinger. Vi skal ikke ha et helsevesen som fagfolk løper ut i arbeidsledighet for å komme seg unna. Vi skal ikke selge naturen vår til børs og utland. Vi skal ikke ha ungdom og eldre som driver dank og venter på at «den draumen dei ber på skal skje». Vi skal ha mer penger. Vi skal ha nok penger, og gode betingelser. For det er i kommunene folk bor. Det er her vi har fattigdom, rikdom utdanning, vold, kultur, sykesenger, melketenner og næringsliv. Det er faktisk vi som er landet, og ikke staten!

Hilsen Helle Nielsen Estensen, innbygger