Det er bekymringsfullt at regjeringen ikke vil gjøre nok med vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Det går utover innbyggere og næringsliv langs kysten.

Regjeringen har skapt forventninger om en storsatsing på fylkesveier. I Hurdalsplattformen skriver de at de vil «utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene». Distriktsmeldingen er også tydelig på at «folketalet skal auke i distriktskommunar».

Disse forventningene har regjeringen sett bort fra i sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP). I distriktsmeldingen skrev regjeringen at samferdselspolitikk er helt sentralt for å vekst i distriktene, at samferdselspolitikken er helt «avgjerande for busetjing og arbeidsplassar i heile landet», og at «gode transporttilhøve er derfor viktig for utviklinga i og mellom regionar». Vi er skuffet over at regjeringens forslag ikke bidrar til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.

Fylkesveiene er våre viktigste næringsveier langs kysten, og sammen med havnene er de avgjørende for både velferd, arbeidsplasser og verdiskaping. Det meste av næringstransport starter på en fylkesvei, og oftest går ferden videre ut på havet. Over 90 prosent av all eksport tar sjøveien ut av Norge, og det samme gjør om lag halvparten av innenriks gods. Fylkesveier og havner er derfor viktige for økonomien vår.

Nye sikkerhetspolitiske trusler understreker hvor viktig det er at hele landet – ikke minst kysten – er bebodd. Det er en effektiv og relativt lite ressurskrevende innsats som førstelinjeforsvar. Men da må det være attraktivt for folk å bo og leve langs kysten, og man må tenke annerledes om nasjonale prioriteringer innen samferdsel og infrastruktur. Firefelts motorveier i sentrale strøk hjelper lite når framkommeligheten er mangelfull i distriktene.

Transportprosjekter har hatt et ensidig fokus på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Når trafikkmengde teller mer enn verdiskaping, betyr det at nesten all næringstransport langs kysten starter på en dårlig fylkesvei. Regjeringen vil seksdoble norsk sjømatproduksjon, men økningen kommer ikke til å skje i Oslofjorden. En helhetlig transportplan må derfor legge til grunn en «fra kyst til marked»-strategi. Den manglende satsingen på fylkesvei går også utover lokalt næringsliv og verdiskaping.

Vi har fire ganger mer fylkesvei enn riksvei. Fylkeskommunene har gjort en veldig god jobb ut fra forutsetningene, men staten har ikke fulgt opp på en like god måte. For hver krone til fylkesveiene, går det en krone og seksti øre til riksveiene. KS’ budsjettundersøkelse viser at 37,2 prosent av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke – en økning på nesten 14 prosentpoeng fra året før.

Vedlikeholdsetterslepet går også utover sikkerheten. I vedlegget om trafikksikkerhet i NTP går det fram at det er 90 prosent høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd på fylkesveinettet enn på riksveinettet. Når regjeringen sier at de vil intensivere arbeidet for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, gir det en dårlig smak i munnen at fylkesveiene fortsetter å forfalle.

Regjeringens vil bruke én milliard kroner ekstra i gjennomsnitt til vedlikehold og rassikring av fylkesveier i årene 2025-2031. Det er en god start, men bevilgningen vil bare bremse forfallet på fylkesveiene. Det store behovet for rassikring vil bli skjøvet inn i framtiden. Nå må Stortinget minst doble milliarden som er satt av til fylkesveier for å sikre trygge og effektive veier langs kysten.

Dette er Nettverk fjord- og kystkommuner: Alstahaug, Alta, Alver, Andøy, Aukra, Aure, Austevoll, Austrheim, Averøy, Bindal, Bremanger, Bø i Vesterålen, Brønnøy, Bømlo, Båtsfjord, Dønna, Farsund, Fedje, Fitjar, Flatanger, Frøya, Gildeskål, Gjemnes, Gratangen, Gulen, Hadsel, Hamarøy, Hammerfest, Harstad, Hasvik, Heim, Herøy i Nordland, Hitra, Hjelmeland, Høyanger, Ibestad, Karlsøy, Karmøy, Kinn, Kristiansund, Kvam, Kvinnherad, Kvitsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Leirfjord, Leka, Loppa, Lurøy, Lødingen, Molde, Måsøy, Namsos, Narvik, Nordkapp, Nordreisa, Nærøysund, Orkland, Osen, Osterøy, Rødøy, Salangen, Senja, Skjervøy, Smøla, Solund, Sortland, Stavanger, Steigen, Suldal, Sveio, Sømna, Sørfold, Tjeldsund, Træna, Tysnes, Vanylven, Vega, Vestnes, Vestvågøy, Vevelstad, Øksnes, Ørland, Åfjord.

Bernt Lind-Aaby

Daglig leder, Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)