Kommentar til forslaget om å legge ned Nesna som studiested innenfor Nord universitetet

foto