Fremtidens spesialisthelsetjeneste på Helgeland: Et svekket tilbud til Helgelands befolkning