– Vi savner å være barn, sier to tenåringer bladet Psykisk helse har intervjuet om sosiale medier. De knytter savnet av barndom til smarttelefonen. Sosiale medier har tatt over for husking, tegning med kritt på asfalten og full fart på rulleskøyter ned bratte bakker. I samme blad forteller andre ungdommer om nakenbilder, netthets og utrygghet. – Det er så mange som driver med det, og det er nesten ingen som tar tak i det, sier en 15-årig jente.

15- til 16-åringer bruker i snitt over 3,5 timer per døgn på nettet, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 71 prosent bruker mobilen til sosiale medier. Det var i 2016, det er nok mer nå. Merk at barn og tenåringer velger ikke sosiale medier, de velger fellesskapet. Å be dem la være å bruke Snapchat eller Jodel vil være som å nekte barn å se på tv for tjue år siden, det vil hindre unge i deltakelse og forståelse av det samfunnet de er en del av.

Forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus viser at mobbing med blikk og utestenging ofte ikke blir fanget opp, hverken av skole eller andre voksne, fordi «alle» tror at gutter mobber på en gitt og synlig måte, og at jenter mobber på en annen måte. I tillegg kommer digital mobbing, som synes enda mindre. Flere og flere opplever anonyme og nedsettende kommentarer, bilder og trusler daglig. Private bilder sendes rundt som nedlatende underholdning. Telefonen kan fungere som en forsterker av uthenging, mobbing, ekskludering og inngrep i privatlivet. Den er alltid , nettet sover ikke, og det blir med deg hjem. Hvis du slår den av om natten, raser alle meldinger, chatter, tagger etc. inn om morgenen, inn på kjøkkenet ditt, eller inn i soverommet hvis det er der du er.

Hvorfor blir det slik? Grenser tråkkes over, og den enkelte står forsvarsløs midt i et mylder av usannheter og krenkelser, ofte uten av noen kan vite hvem som startet. Teknologien legger uheldigvis til rette for mobbing i en utstrekning vi ikke har kunnet tenke oss tidligere. Det er oppløftende at unge selv roper varsko, men voksensamfunnet, særlig skolen, bør være fremst i arbeidet mot krenkelser og mobbing. Hverken myter eller teknologi bør få styre samfunnslivet.

Cathrine Th. Paulsen, redaktør i bladet Psykisk helse

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse