Brustadbua var fra starten av kompromiss. Når Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan nå har politianmeldt konkurrenter for å bryte loven om søndagsåpent, så angriper han langt på vei en praksis som har blitt til mens man går, og hvor grenser og begreper tøyes.

Den opprinnelige Brustadbua er på 100 kvadratmeter, og flere butikker bygges om til en miniutgave av seg selv på søndager for å komme innenfor dette kravet. Det er et betimelig spørsmål om det var slik loven var ment, og ifølge Reitan strekkes også regelverket ved at mange butikker i praksis bruker et salgsareal som er større enn dette.

Lovens uklarhet viser også i de mange unntakene. Den gjelder blant annet ikke campingplasser, «typiske turiststeder» og «Utsalgssteder som vesentlig selger blomster, planter og andre hageartikler eller lokale husflids- og suvenirvarer.»

Reitan har rett i at det kan være vel verdt å ta en gjennomgang av hvordan regelverket brukes. Enklest og minst byråkratisk hadde det vært å la alle som ville ha åpent på søndager. Det har det ikke vært politisk flertall for, og da må politikerne sørge for at dagens regelverk holdes i hevd. Anmeldelsen viser svakheten ved dagens praksis, men samtidig sørger dagens kompromiss for at søndag i hovedsak er en hviledag, slik et flertall i befolkningen ønsker.

Matti Riesto