Flere skoler enn før sier nå nei til julegudstjenester. Dette er noe som gleder Human-etisk forbund, hvis hovedmål synes å være å benekte at Den norske kirke står i en kulturell og historisk særstilling i Norge.

Dette synes jeg er en trist utvikling. Etter min mening har vi alle godt av å oppleve at vi ikke alltid gjør de samme valg men at vi likevel respekterer hverandre. Jeg vil minne om at skolen er både en dannelses- og en læringsarena, i dette ligger det også at vi skal få erfaring i å respektere og godta at vi gjør ulike valg og Norge har en kristen og humanistisk kulturarv. Det er et objektivt faktum. Heldigvis lever vi i en liberal stat, der skolen ikke skal bedrive forkynnelse av noen tro, ei heller skal noen mot sin vilje pålegges å folde hender og delta i bønn selv om de deltar på gudstjeneste, men skal vi mene alvor med at skolen også er en dannelsesarena må vi også kunne kreve at skolene gir alle elever mulighet til å oppleve en julegudstjeneste. Vi vil understreke nettopp at elevene skal ha mulighet til. Frp forlanger ikke at alle plikter å møte opp – det er opp til foreldrene å bestemme om barna skal være med eller ikke.

Den kristne kulturarven er innvevd i historien, litteraturen, kunsten og filosofien. Vi må forstå den kristne kulturarven for å forstå det moderne, norske samfunnet. Vi lever i et samfunn som er mer mangfoldig enn noen gang, og kunnskap om hverandres kulturer og religion er helt nødvendig. Å delta på en julegudstjeneste i skolens regi er noe alle bør få mulighet til. At elever med forskjellig tro kan få anledning til å oppleve hverandres gudshus tror vi i Frp at kan virke berikende for alle parter, og bidra til mindre mistenksomhet mellom kristne, muslimer, jøder og ikke-troende. Deltagelse i en julegudstjeneste vil også gi innsikt i hvordan religiøsitet for mange først og fremst er knyttet til fellesskap og ritualer, og at disse inngår i en tradisjon som svært mange setter pris på.

Frp mener julegudstjenester og opplæring i kristen kulturarv er viktig for alle elever uavhengig av elevens religiøse eller kulturelle bakgrunn. Alle bør derfor få mulighet til deltagelse i den felles tradisjonen en julegudstjeneste utgjør.

Bente Thorsen

Stortingsrepresentant (FrP)

Bente Thorsen