Vedrørende rådmannens uttalelser i formannskap

foto