Til Nina Ellingsen Høiskar, utdanningssjefen som ikke liker yrkesfag

foto