Informasjon og kunnskap er en forutsetning for medvirkning

foto