Fakta og følelser – om barnehagesituasjonen i Brønnøy

foto