Ikke ofte jeg skriver i avisa, men dette blir for dumt. Her driver vi og diskuterer modell 4.0, modell 1.5 osv. Dette skulle ikke vært et tema i det hele tatt. Folk er enige / uenige, meninger blir satt opp mot hverandre. Konflikter skapes, bolyst reduseres.

Er det absolutt ingen som ser det egentlige og grunnleggende problemet / årsaken her? Den er åpenbar og består seg av for lite / tilstrekkelig overføringer fra staten.

En skole, sykehus kan aldri gå i pluss / minus. Selvfølgelig er det definert ett budsjett en skal forholde seg til, men dette er strukturer som ikke produsere inntekter som eks. olje, gass osv.

En skole i dette tilfellet koster det det koster for å opprettholde en høy kvalitet. Og her skal vi være Ola dunk med lua i hånda?

Nei, løsningen her er å tvinge staten til mere overføringer slik at skolestrukturen er slik den er. Å spare seg til fant på noe så viktig som skole og skolemiljø er en stor tabbe alle vil tape på.

Her må en få lua ut av hånda og gjøre nødvendige tiltak for å tilføre skolen alle nødvendige midler med økte overføringer fra staten. Alt fra Streik til sivil ulydighet. Staten har penger, det er kun snakk om prioritering.

Jeg skjønner at Brønnøy kommune handler innenfor kommunens budsjett. Men det er langsiktig trangsynthet.

Skal vi godta at distriktene langsomt kveles, for at Staten skal «spare» når Staten samtidig bruker / sløser penger på prosjekter som overskrides med milliarder sentralt?

Jeg vil også komme med en digresjon på slutten som kan relateres til samme emne.

Statoil /Equinor (Staten eier ca. 67 %). I 2020 ble det kjent at Equinor hadde tapt ca. 200 milliarder i USA.

Hva er konsekvensene av dette? Ledere som må gå? Nei tåkelegging og bonusutbetalinger. Så sparetiltak. Kraftige sparetiltak som selvfølgelig ikke offisielt relateres til nevnte tap, da dette ikke skal snakkes om offentlig. Her legges hele Equinor-kulturen om, og selvfølgelig går disse sparetiltakene utover leverandørindustrien som da utarmes.

Altså en 3. part helt uten skyld skal lide for at Equinor uoffisielt gjør kraftige sparetiltak for å kompensere for de store tapene.

mvh.

Øyvind Myren