Høyres landbruksnettverk krever nye grep i svinenæringen

foto