Et notat etter et besøk med sørgående Hurtigrute

foto