I år har søkningen til folkehøgskolene vært rekordstor. På Campus Blå er vi klare til å starte folkehøgskole med et innhold som ungdommen etterspør; mulighetene som havet gir. Derfor har vi store forventninger til at det nye Stortinget vedtar oppstartstilskudd i Statsbudsjettet for 2022.

I generasjoner har vi høstet av ressursene havet gir oss. Havet er en stor del av identiteten og historien vår, og den representerer også fremtidens verdiskaping.  Forutsatt bærekraftig forvaltning, har ressursene evighetens perspektiv. På Campus BLÅ ser vi store muligheter i havet, og vi brenner for å videreformidle vår kunnskap og engasjement til ungdom.

Det er mange som har store ambisjoner for hva vi skal leve av i fremtiden. Mange av disse er knyttet til havet. Skal vi innfri vekstambisjonene som politikere, forvaltning og samfunnet har, kreves det investering i kunnskap. Forutsetningen for å lykkes, er at vi investerer i fremtidens kloke hoder og verdiskapere - de unge.

Campus BLÅ Folkehøgskole skal være et tilbud til de som ønsker en smakebit av mulighetene som ligger i havet og langs kysten. Her vil elevene få kunnskap, motivasjon og bli inspirert av det unike miljøet vi har etablert på Toft Brygge. Campus BLÅ Folkehøgskole vil gi oss muligheten til å engasjere og motivere.

Både de tradisjonelle og de moderne kystnæringene representerer et hav av muligheter. Vi er sikre på at folkehøgskolen vil bli en viktig del av rekrutteringen til en landsdel med stort kompetansebehov i årene fremover. Vi tror at ungdom som er inspirert av havet, er de beste til å se muligheter og føre Norge inn i en bærekraftig framtid.

Ett år på folkehøgskole er flott for ungdom som er usikker på hva de skal studere videre etter at de er ferdige med videregående skole. En blå folkehøgskole med havet i sentrum vil være et viktig tillegg til dagens tilbud. I Nordland finnes det kun tre folkehøgskoler, og vi planlegger for en nytenkning i forhold til innhold og linjevalg.

Frafall i videregående skole er et problem i hele landet, men aller størst er frafallet i Nord-Norge. For disse elevene er ett år på folkehøgskole et svært godt alternativ. Folkehøgskolen kan dermed bidra til at unge som har falt utenfor får en ny mulighet i næringer i sterk vekst. Vi vil i visse tilfeller åpne for elever under 18 år som har falt ut av videregående skole.

Ungdom er også svært opptatt av klima, miljø og bærekraft. Campus BLÅ skal være en mulighet for de som er opptatt av havet og havets helse, slik at de kan lære mer om havnæringene. En interesseundersøkelse vi gjorde i vår, viser at ungdom fra hele landet ønsker å komme til en BLÅ Folkehøgskole som vil ha søkelys på bærekraftig bruk av havet i framtiden.

Norge trenger folkehøgskoler med marint innhold, som kan bidra til å styrke rekrutteringen til næringer knyttet til havet. I dag har vi 84 folkehøgskoler med nærmere 800 forskjellige linjer. Ingen av skolene handler om havet. Dette kan regjeringen gjøre noe med, ved å foreslå oppstartstilskudd til Campus BLÅ Folkehøgskole i neste års statsbudsjett. Det vil utløse en total investering i utdannings og kompetansemiljøet på Toft på 300 millioner norske kroner. Herunder gjenreising av EXPO 2020, havpaviljongen Norge stiller med på verdensutstillingen i Dubai denne høsten. Temaet som Norge løfter i Dubai, er bærekraftig bruk av havet.  Campus BLÅ Folkehøgskole vil bruke den blant annet til undervisning og aktiviteter for ungdommene som velger å komme hit.

Næringsminister Iselin Nybø har tydelig uttalt at det er positivt at den norske paviljongen gjenreises på Toft utenfor Brønnøysund og vil fortsette å fremme Norge som havnasjon, lenge etter at verdensutstillingen er over.

Under valgkampen har vi hatt besøk av politikere fra ulike partier som har fått presentert planene for Campus BLÅ Folkehøgskole.  Viser til reportasjer her i BA som forteller at mange heier på oss.

Så nå håper vi de omsetter ord til handling, og bidrar til at vi får oppstartstilskudd.

Liv Bentzen

Daglig leder Campus BLÅ Folkehøgskole

foto
Liv Bentzen er daglig leder for Campus BLÅ Folkehøgskole . Foto: Pressemelding