Alle fikk nok ikke med seg at alkoholloven ble endret ved årsskiftet. Blant endringen var et nytt ledd i paragraf 1-8, om at departementet fastsetter en forskrift som fastsetter saksbehandlingsregler og standardiserte reaksjoner for hele landet. Det var denne regelendringen som lå bak sjudagers-inndragningen av bevillingen til skjenkestedet Seahouse, som trer i kraft torsdag. Utestedet har for øvrig beklaget hendelsene som ligger til grunn for stengningen og også gitt kommunen sin versjon av hva som skjedde.

Uavhengig av denne saken er det på generelt grunnlag positivt at departementet har sørget for likebehandling i hele landet. Kommunene er nå pålagt å gi prikker for skjenke-krøll samt å reagere dersom prikkene når et visst antall. Bakgrunnen for innføringen var at praksis har vært ulik fra kommune til kommune, og departementet hadde merket seg at få kommuner har foretatt inndragning i forhold til hvor mange overtredelser som innrapporteres.

I en slik situasjon er det fare for at eventuelle useriøse skjenkesteder kan tjene på overskjenking og underbemanning. Derfor er det greit at det nå finnes like regler for hele landet. Slik at de lønner seg å drive ordentlig. Og slik at kommunene kan basere praksisen på en allmenn forskrift, og ikke lokal synsing.

Matti Riesto