Med Høyre i regjering ble rettssikkerheten bedret samtidig som de tidligere rettsstedene ble videreført. Ap er på bærtur på Helgeland når de hevder noe annet.

Det har lenge vært en utfordring at rettsvesenet og domstolene ikke har klart å ta unna køen av saker. Det krever også sterke kompetansemiljøer å gi den nødvendige kvalitet og rettssikkerhet. Inntil 2019 var situasjonen så alvorlig at Riksrevisjonen fryktet for liv og helse om ikke noe ble gjort.

Det var med Høyre i regjering at domstolene ble reformert for å møte behovene og utfordringene. Samtidig var det et flertall på Stortinget med støtte fra H, Frp, V og KrF som sikret at de tidligere rettsstedene skulle videreføres.

Det er positivt at Aps justispolitiker på Stortinget Maria Aasen-Svensrud tar turen til Helgeland. Men vi vil også råde henne til å holde seg til fakta når hun snakker med Helgelands blad, i en sak som 24. februar også ble gjengitt i Brønnøysund avis.

Hennes grove påstand om at Solberg-regjeringen presset gjennom en domstolsreform mot Stortingets vilje, faller på sin egen urimelighet. Derfor har vi også bedt justisministeren svare på et skriftlig spørsmål om hun deler virkelighetsoppfatningen til Aasen-Svensrud.

Faktum er at domstolsreformen har vært nødvendig og riktig. Ennå gjenstår innsats for raskere og sikrere rettsbehandling i domstolene, men vi er på rett vei.

Det største usikkerhetsmomentet for folks rettssikkerhet står regjeringen selv for. Kommer det en bebudet «reversering» av reformen? Når kommer den og hva vil den gå ut over? Skal vi reversere oss tilbake til de problemene som Riksrevisjonen ba myndighetene ordne opp i, og som angår vår alles rettssikkerhet?

Med dagens regjering melder det seg flere spørsmål og usikkerhet enn gode svar på politiske utfordringer. Regjeringspartiene bør komme opp med gode svar på folks utfordringer, heller enn å snakke usant om fortiden.

Ingunn Foss og Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentanter for Høyre