Kjære redaktør og lesere,

Jeg ønsker å rette oppmerksomheten mot en utfordring som har konsekvenser for både arbeidstakere, næringsliv, turister, pasienter og studenter her i Brønnøysund - nemlig det begrensede flytilbudet. Flytilbudet har gradvis blitt degradert de siste årene, og det er tydelig at antall flyavganger både nordover og sørover ikke samsvarer med behovene til vårt lokalsamfunn. Jeg er ukependler og jobber til daglig ved Forsvarets Operative Hovedkvarter utenfor Bodø, og for tiden er jeg elev ved Forsvarets Høgskole i Oslo så jeg har fått prøve å pendle både nordover og sørover helt siden jeg flyttet hit for over 13 år siden.

For få flyavganger, for stor påvirkning:

Mangel på tilstrekkelige flyavganger skaper betydelige hindringer for de som reiser til og fra Brønnøysund. Arbeidstakere, næringsliv og studenter, som ofte må ukependle, er spesielt rammet av denne situasjonen. I tillegg til dette kommer pasienter som daglig benytter seg av flytransport for å komme seg til og fra behandling, og vi skal heller ikke glemme turismen som er viktig for svært mange bedrifter i regionen.

De begrensede valgene og tidsskjemaene gjør det utfordrende å opprettholde en balansert arbeid-livsituasjon og kan også i siste instans være med på å påvirke regionens evne til å tiltrekke seg og beholde talent og kunnskap ved at man enten velger å flytte fra regionen eller å ikke flytte til regionen.

Utfordringer:

For pendlere nordover og sørover er det åpenbart at vi mangler nødvendig fleksibilitet i flytilbudet. Dette fører ikke bare til lengre reisetider, men også redusert mulighet for å delta aktivt i lokalsamfunnet. Få flyavganger til ugunstige tidspunkt koster også for næringslivet som kanskje blir nødt å overnatte før de kan returnere. Vi ukependlere er sammen med næringsliv og turisme en viktig del av vår region, og utfordringer med begrenset flytilbud bør være et sentralt tema for diskusjon hos politikere og næringsliv.

Næringslivets behov og mangelen på kompetanse:

Begrenset flytilbud rammer ikke bare enkeltpersoner, men også næringslivet i Brønnøysund og regionen rundt på en negativ måte. Næringslivet kan gå glipp av tilgjengelig og kompetent arbeidskraft på grunn av utfordringene med flytilbudet, og dermed kan regionen gå glipp av verdifull ekspertise og talent som kunne ha bidratt til økt vekst og utvikling.

Sammenhengen med Tosenveien:

For å forstå de komplekse utfordringene vi står overfor, må vi også vurdere den dårlige standarden på Tosenveien. Den dårlige tilstanden på veien gjør det enda mer krevende å reise effektivt mellom Brønnøysund og andre områder. Sammen utgjør disse faktorene et dobbelt hinder for utviklingen av vår region, og det er nødvendig å adressere både flytilbudet og veistandarden for en helhetlig løsning.

Kapasitetsbegrensninger på flyene:

I tillegg til begrensede valgmuligheter, tidsskjemaer og en dårlig Tosenvei står vi overfor utfordringen knyttet til kapasiteten på flyene til og fra Brønnøysund. Denne begrensningen gjør problemstillingen enda mer aktuell da det legger ytterligere press på og begrenser mulighetene for reise, spesielt i perioder med økt etterspørsel. Det gjør ikke situasjonen bedre at flyvinger til og fra Brønnøysund svært ofte forsinket eller innstilte.

Behov for handling:

Det er på tide at både politikere og næringsliv tar tak i dette problemet og jobber mot løsninger, ellers kan vi risikere å bli landet bortenfor verden i fremtiden. Økt antall flyavganger både nordover og sørover er essensielt for å imøtekomme behovene til pendlere, næringsliv og turisme. Lokale myndigheter og næringsliv bør sammen med veimyndighetene og luftfartsselskaper samarbeide for å utvikle en helhetlig plan som reflekterer behovene i vår moderne tid. Vi trenger en felles innsats for å påvirke positive endringer.

Avslutningsvis:

Vi må handle nå for å sikre at Brønnøysund har et flytilbud som støtter og fremmer lokal utvikling. Gjennom et godt samarbeid kan man bringe nødvendige endringer til vår region.

Med vennlig hilsen,

Fred Ove Nordhaug

Pendler og bosatt i Brønnøysund