Intet tre vokser inn i himmelen, og det gjelder også oljeboomen i Sandnessjøen. Etter noen år med vekst og galopperende huspriser peker pilene nå nedover. Siste kalddusj for vår Helgelandsbase-partnerby var fredagens melding om at Aker Solutions legger ned produksjonsanlegget på Strendene i Sandnessjøen, som vil være lukket i rundt tre år.

Selskapet oppgir betydelig nedgang i aktivtetsnivået i det norske offshoremarkedet som grunn for kuttene på landbasis. Tapet av vedlikeholdskontrakter for Statoil før jul er bare ett av flere tegn på det.

Fylkesråden, NHO og LO uttrykker sterk bekymring for at lokale og regionale leverandører kan miste markedsadgang når Aker Solutions sterkt reduserer sin aktivitet på Helgeland. Det har de god grunn til. Leverandørindustrien er fortsatt under oppbygning i regionen, og dette kan slå beina under den. Derfor slutter vi oss til kravet om at Statoil, som startet denne dominoeffekten, er bevisst på å velge vare- og tjenestekjøp i Nord-Norge når oljen hentes opp utenfor vår kyst. Det er nødvendig for at oljebransjen skal ha legitimitet og støtte i befolkningen her nord, og det burde være minst like viktig som utbyttene Statoil har lovet sine aksjeeiere, uansett hvor lite de får betalt for oljen sin.

Matti Riesto