De spiller i Roots­teltet: Det er bare å gjøre klar øregan­gene

foto