Høyti­delig julekon­sert med Brønnøy kammerkor

foto