Vedtok kultur­midlene og la til søker som sendte til feil adresse