Seksringen flytter fra nasjonalt til lokalt museum