foto
Tor Fredrik Saue husker ennå dagen da Gestapo arresterte faren. De bodd ei en leilighet over Sør-Helgeland kredittbank, der faren var banksjef. Lokalene var på denne tiden der Bunnpris ligger i dag. Foto: Simon Aldra

Tor Fredrik husker ennå natta da Gestapo hentet faren