Menighet søker om støtte for vedli­kehold av Betel-huset