Rovdyrjegere på 1800-tallet fikk skuddpremie for felte dyr