Troll­bandt publikum med histo­risk musi­kalsk reise