Trond Horn skal spille på Rootsen – 20 år etter første gang