Kultur

Lyste opp i kirken på svartsøndagen

foto
Martine Solvold Hauan og Frida Solli fikk æren av å åpne kveldens konsert som solister. Dette oppdraget skjøttet de godt.