Søker om midler til sommerens kultur­begi­venheter