Michelle Ullestad til familiekonserten under Rootsen