"Slagkraftige Rune" gir overskuddet til Blindeforbundet