Festival avlyser etter avslag. Mener systemet er for dårlig