Rootsfestivalen holder Åge og Sambandet-døra på gløtt