Artist­hono­rarene øker, men Roots-sjefen mener det fortsatt er liv laga for de små og idealis­tiske