Kultur

«Norge Rundt» har innslag om katastrofen i Sandsundvær

foto
Bildet er trolig fra Sandsundvær og tatt av Per Lillegaard. Foto: utlånt av Helgeland Museum, avdeling Herøy